...
PRIHLÁŠKA
XII. OKNADVERE.SK RACE ŠACA
16.08.2020
JAZDEC SPOLUJAZDEC
PRIEZVISKO PRIEZVISKO
MENO MENO
DÁTUM NARODENIA DÁTUM NARODENIA
ULICA ČÍSLO ULICA ČÍSLO
PSČ PSČ
MESTO MESTO
MOBILNÝ TELEFÓN MOBILNÝ TELEFÓN
E-MAIL E-MAIL
ČÍSLO VP
ČÍSLO LICENCIE SAMŠ
VOZIDLO
ZNAČKA A TYP ZADNÝ POHON
OBJEM MOTORA TURBO
ŠPZ DIESEL
OSTATNÉ ÚDAJE
PROFITUNING CUP Som zaregistrovaný(á) v seriály PROFITUNING CUP 2020
KATEGÓRIA N Spĺňam podmienky pre zaradenie do kategórie N
DABLÉR Dvaja jazdci striedajúci sa na jednom vozidle
PREHLÁSENIA
Prehlasujem, že budem jazdiť na vlastné riziko, budem rešpektovať pokyny usporiadateľov a nebudem si nárokovať náhradu na vzniknutú škodu na vozidle, alebo prípadnej ujmy na zdravý. Som si vedomý/á, že za škody spôsobené mojím konaním a jazdou počas súťaže XII. OKNADVERE.SK RACE ŠACA na majetku, alebo zdravý účastníkov plne zodpovedám. Moje vozidlo (a jeho technický stav), ako aj moja výbava jazdca (spolujazdca) zodpovedá požadovaným bezpečnostným podmienkam. Ďalej potvrdzujem, že som si prečítal/a zvláštne ustanovenia súťaže XII. OKNADVERE.SK RACE ŠACA, predpisy seriálu MSR SLALOM 2020 a predpisy seriálu PROFITUNING CUP 2020, rozumiem im, budem ich dodržiavať a podľa nich sa správať. Dávam súhlas, aby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, organizátor súťaže spracúval osobné údaje, ktoré som v tejto prihláške poskytol/a. Som si vedomý/á, že podmienkou pre zaradenie tejto prihlášky do zoznamu prihlásených je vyplnenie všetkých potrebných údajov. Prehlasujem, že všetky údaje vyplnené v tejto prihláške sú pravdivé. Som oboznámený/á o tom, že počas súťaže XII. OKNADVERE.SK RACE ŠACA budú organizátorom vyhotovované obrazové a zvukové záznamy, ktoré budú použité na prezentáciu podujatia. Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciou o spracúvaní osobných údajov osôb s príslušnosťou k PD AUTOSPORT, ktoré sú zverejnené na www.pdautosport.com.