Ďakujeme všetkým priaznivcom motoristického športu, ktorí sa rozhodnú poukázať 2% z daní za rok 2020 pre PD AUTOSPORT. Prostriedky budú použité v roku 2021 na rozvoj automobilového a minikárového športu.

Tlačivo na stiahnutie:  Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Tlačivo na stiahnutie:  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti